Navigate / Profile / Search

Profile

Náttúruvernd

Náttúruvernd


03. júní 2002

Náttúruvernd ríkisins leggst gegn Norðlingaölduveitu

Í umsögn sinni um ,,mat á umhverfisáhrifum Norðlingaölduveitu sunnan Hofsjökuls í Þjórsárverum" leggst Náttúruvernd ríkisins gegn Norðlingaölduveitu og tekur þar með undir niðurstöðu meirihluta Þjórsárveranefndar. meira

29. maí 2002

Grein um Þjórsárver af heimasíðu WWF

Um Þjórsárver og áform Landsvirkjunar um að byggja þar stíflu fyrir miðlunarlón. Svo kallaða Norðlingaölduveitu. meira

28. maí 2002

Skýrsla stjórnar

Skýrsla stjórnar fyrir síðasta starfsár, sem lögð var fram á aðalfundi 23. maí s.l. Með fylgir styrkumsókn til umhverfisráðherra enda lýsir umsóknin nokkuð starfi samtakanna.
meira

16. maí 2002

Kært til Hæstaréttar

Stefnendur í máli á hendur umhverfisráðherra vegna úrskurðar hennar um Kárahnjúkavirkjun, Atli Gíslason, hrl., Guðmundur Páll Ólafsson, rithöfundur, Náttúruverndarsamtök Íslands, og Ólafur S. Andrésson, lífefnafræðingur hafa kært til Hæstaréttar Íslands úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur um frávísun máls þeirra, sem kveðinn var upp hinn 30. apríl s.l. meira

02. maí 2002

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur

Vegna kröfu ríkislögmanns um frávísun.
Þann 30. apríl s.l. féll úrskurður í Héraðsdómi Reykjavíkjur vegna frávísunarkröfu ríkislögmanns fyrir hönd stefnda, þ.e. umhverfisráðherra, vegna málshöfðunar Atla Gíslasonar, Guðmundar Páls Ólafsssonar, Ólafs S. Andréssonar og Náttúruverndarsamtaka Íslands. Málinu var vísað frá dómi vegna formgalla í stefnu en ekki vegna þess að stefnendur ættu ekki lögvarinna hagsmuna að gæta. Í úrskurði segir meðal annars: ,,Samkvæmt 60. gr. stjórnarskrárinnar er það meginregla að ákvarðanir stjórnvalda verða bornar undir dómstóla. Er því nærtækast að líta svo á að þeir sem aðild hafa átt að ágreiningi fyrir stjórnvöldum geti að öðru jöfnu borið ákvörðun stjórnvaldsins undir dómstóla. Þótt aðild stefnenda að umræddu stjórnsýslumáli sé einungis byggð á hinni sérstöku kæruheimild almennings samkvæmt 12. gr. laga nr. 106/2000 þykir það ekki koma í veg fyrir að stefnendur geti borið gildi hennar undir dómstóla, enda er ekkert í lögunum sem mælir því gegn." Þetta teljum við mikilvægan áfangasigur en munum kæra úrskurðinn til Hæstaréttar til að fá skorið úr um formið á stefnunni. Síðan á eftir að koma í ljós hvort ríkislögmaður, fyrir hönd stefnda, reynir enn að fá málinu vísað frá dómi á grundvelli þess að stefnendur eigi ekki lögvarinna hagsmuna að gæta. Sjá niðurstöður, einkum bls. 10 og 11. meira

12. apríl 2002

Grein um Þjórsárver

Í nýjasta tölublaði World Rivers Review er grein um Þjórsárver. Landsvirkjun vill nú reisa miðlunarlón við Norðlingaöldu, sem myndi hafa afar slæm áhrif á lífríki veranna. Sjá bls. 5 í fréttabréfi International Rivers Network. meira

04. apríl 2002

Fréttatilkynning WWF

Fréttatilkynning WWF um niðurstöðu Norsk Hydro þar sem fagnað er ákvörðun um að fresta þátttöku í framkvæmdum við álverksmiðju í Reyðarfirði. meira

21. mars 2002

Áskorun til iðnaðarráðherra

Áskorun til iðnaðarráðherra vegna áætlana um virkjanaframkvæmdir frá nátturuverndarsamtökum fyrir norðan og austan.
meira

14. mars 2002

Gjafsókn veitt

Atla Gíslasyni, hrl., Guðmundi Páli Ólafssyni, rithöfundi, Ólafi S. Andréssyni, lífefnafræðingi og Náttúruverndarsamtökum Íslands hefur verið veitt gjafsókn í máli þeirra á hendur umhverfisráðherra... meira

08. mars 2002

Arðsemi Kárahnúkavirkjunar neikvæð

- samkvæmt úttekt banka Landsvirkjunar
Í mati á arðsemi Káranhnjúkavirkjunar sem unnið var fyrir Landsvirkjun af Sumitomo Mitsui Banking Corporation er gert ráð fyrir því að álverð þurfi að meðaltali að vera 1300 dollarar/tonn út líftíma virkjunarinnar til að framkvæmdin standi undir þeirri ávöxtunarkröfu sem Landsvirkjun gerir. Landsvirkjun reiknar með 1.1% árlegri lækkun álverðs og því þyrfti álverð að vera 1800 dollarar/tonn í upphafi samningstímabilsins. Það er nú um 1400 dollarar/tonn. Ekki er búist við hækkunum í fyrirsjáanlegri framtíð. Því er ljóst, að rekstrarforsendur virkjunarinnar eru ekki í samræmi við álverð. meira

06. mars 2002

Námagröftur við Kárahnjúka

grein eftir Sigrúnu Helgadóttur, Mbl. 6. mars 2002
Áróðursmeistarar tala stöðugt um að með virkjun við Kárahnjúka sé verið að nýta "endurnýjanlega, hreina orku". Þetta er misvísandi orðalag svo ekki sé meira sagt. Lón Kárahnjúkavirkjunar drekkir endurnýjanlegri gróðurauðlind. Aurinn í gruggugu jökulfljótinu sest til í lóninu, fyllir það og gerir það ónothæft. Ryk og leir fýkur frá brotnum lónbökkunum, byrgir sýn og hylur gróðurlendi. Þannig er Kárahnjúkavirkjun lík námu. meira

25. febrúar 2002

Ályktun SUNN um Kröfluvirkjun

- frumvarp um stækkun Kröfluvirkjunar úr 60 MW 220 MW
Samtök um náttúruvernd á Norðurlandi (SUNN) senda frá sér þessa ályktun sem umsögn við frumvarp á Alþingi. Jafnframt er hún ábending við matsáætlun Landsvirkjunar. meira

22. febrúar 2002

Athugasemd við grein Jónasar Elísarsonar

- Morgunblaðið 20. febrúar 2002.
Þann 20. febrúar s.l. birtist í Morgunblaðinu grein eftir Jónas Elíasson, prófessor við Háskóla Íslands. Vegna villandi upplýsinga sem fram komu í grein Jónasar sendu Náttúruverndarsamtök Íslands eftirfarandi athugasemd til Morgunblaðsins og birtist hún 22. meira

15. febrúar 2002

Fréttatilkynning

- stefna vegna úrskurðar um Kárahnjúkavirkjun
Náttúruverndarsamtök Íslands ásamt þremur einstaklingum, þeim Atla Gíslasyni, hrl., Guðmundi Páli Ólafssyni, rithöfundi og Ólafi S. Andréssyni, lífefnafræðingi, hafa stefnt umhverfisráðherra og fjármálaráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins vegna úrskurðar umhverfisráðherra frá 20. desember s.l. þar sem úrskurður Skipulagsstofnunar var felldur úr gildi og fallist á virkjunarframkvæmdir við Kárahnjúka. meira

15. febrúar 2002

Stefna á hendur umhverfis- og fjármálaráðherra

- vegna úrskurðar umhverfisráðherra um Kárahnjúkavirkjun
Stefna Náttúruverndarsamtaka Íslands, Atla Gíslasonar, hrl. Guðmundar Páls Ólafssonar, rithöfundar og Ólafs S. Andréssonar, lífefnafræðings á hendur umhverfisráðherra vegna úrskurðar hennar um Kárahnjúkavirkjun frá 20. desember 2001. meira

14. febrúar 2002

Áskorun til þingmanna

varðar frumvarp iðnaðarráðherra um Kárahnjúkavirkjun
Náttúruverndarsamtök Íslands skora á þingmenn að gera mjög skýra kröfu um að fyrir liggi áreiðanlegt mat á arðsemi Kárahnjúkavirkjunar; að frumvarp iðnaðarráðherra standist 3. mgr. 13. gr. laga um Landsvirkjun. Að öðrum kosti verði framkvæmdaraðila gert að fjármagna hana án ríkisábyrgðar á lánum. Ekki er hægt að ætlast til þess að Alþingi leggi dóm á arðsemina á grundvelli aðferðafræðinnar einnar saman - sem Orkustofnun hefur skrifað upp á - án þess að forsendur og niðurstöður liggi fyrir. Miklar fjárhæðir eru í húfi fyrir skattgreiðendur þar sem ætlast er til að ríkið gangi í ábyrgð fyrir stórfelld lán Landsvirkjunar vegna framkvæmdarinnar. meira

25. janúar 2002

Greinin sem Landsvirkjun svaraði ekki

Leggst Landsvirkjun gegn Rammaáætlun?
Þann 9. janúar s.l. birtist í Morgunblaðinu grein eftir Gísla Má Gíslason, prófessor við Líffræðideild Háskóla Íslands. Þar spyr hann hvort Landsvirkjun hyggist leggjast gegn Rammáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og vísar þar til bréfaskrifa forstjóra Landsvirkjunar. Enn hefur ekkert svar borist frá Landsvirkjun við spurningum og gagnrýni Gísla Más. meira

04. janúar 2002

Fréttabréf International Rivers Network

Greinargerð um áliðnað og virkjanir, sjá bls. 8-15
Fréttabréf International Rivers Network fjallar um áliðnað og virkjanir í greinarflokki - It´s in the Can. M.a. er þar grein um Kárahnjúkavirkjun meira

Síða 35 af 35Fyrst   Fyrra   26  27  28  29  30  31  32  33  34  [35]  Næsta   Síðast