Navigate / Profile / Search

Profile

08. apríl 2013

Sir David Attenborough talks about plastic pollution in our oceans

Over the last 60 years plastic has become central to our lives and mankind has subjected the planet to a tsunami of plastic waste. meira

06. apríl 2013

Dagur Jarðar 22. apríl 2013

Í sameiningu viljum við persónugera þau ógnarstóru verkefni sem fylgja því að taka á þeim vandamálum sem hlýnun andrúmsloftsins leiðir af sér; að segja umheiminum frá með því að sýna myndir frá þúsundum atburða um víða veröld sem verða á Degi jarðar. meira

05. apríl 2013

Three welcome new Ramsar Sites in Iceland

The government of Iceland, which designated its first site for the List of Wetlands of International Importance back in 1977, has recently added three more beautiful new Ramsar Sites to bring the national total to six. meira

04. apríl 2013

Landsvirkjun og umheimurinn

Orku og umhverfismál tengja Ísland við umheiminn í æ ríkara mæli. Þessi tengsl komu glögglega í ljós í deilunni um Kárahnjúkavirkjun og sýndu að Landsvirkjun var með öllu óviðbúin þeirri gagnrýni sem dundi á fyrirtækinu og íslenskum stjórnvöldum vegna virkjunaráforma á Austurlandi. Samningaviðræður við Norsk Hydro kölluðu – vitaskuld – á aukinn áhuga skandinavískra fjölmiðla [...]

[meira...]


02. apríl 2013

Nashyrningar í mikilli útrýmingarhættu - WWF

Mjög fáir nashyrningar komast af utan þjóðgarða eða verndarsvæða. Á sögulegum tíma hafa nashyrningar fundist víða á savanna-steppum Afríku og regnskógum Asíu. Jafnvel í hellamálverkum Evrópumanna má sjá myndir af nashyrningum.

meira

25. mars 2013

Viðbrögð við niðurstöðum fundar CITES í Bangkok

Fundir aðildarríkja CITES lauk í dag. Tillögur um strangara eftirlit með verslun með afurðir hákarla í útrýmingarhættu voru samþykktar. Ísland lagðist gegn tillögum um frekari verndun hákarla í útrýmingarhættu og studdi tillögur um leynilegar atkvæðagreiðslur. meira

22. mars 2013

Málstefna um Þingvelli:

Náttúruverndarsamtök Suðvesturlands og Suðurlands standa sameiginlega fyrir málstofu um Þingvelli miðvikudaginn 3. apríl 2013. Málstofan verður í fundarsal Ferðafélags Íslands, Mörkinni 6 í Reykjavík, hefst kl. 14:00 og lýkur kl. 17:00. Aðgangur er ókeypis og öllum heimill. meira

21. mars 2013

Náttúruverndarsamtök Íslands skora á Landsvirkjun

Náttúruverndarsamtök Íslands skora á Landsvirkjun að tilkynna Skipulagsstofnun hið fyrsta að fyrirtækið hyggist láta meta að nýju þau umhverfisáhrif Bjarnarflagsvirkjunar sem kunna að ógna lífríki Mývatns.

Fram hafa komið alvarlegar ábendingar um að Bjarnarflagsvirkjun geti valdið miklum skaða á lífríki Mývatns. Til dæmis er ekki ljóst hversu mikillar kólnunar má vænta á grunnvatnsstraumi til Mývatns við fyrirhugaða orkuvinnslu. meira

16. mars 2013

Náttúruverndarsamtök Íslands skora á Alþingi að tryggja framgang náttúruverndarfrumvarps

Íslendingar mega ekki verða eftirbátar annarra þjóða í þessum efnum enda hljóta meginreglur umhverfisréttarins að vera forsenda hins græna hagkerfis. Ennfremur, þjóð sem byggir afkomu sína á sölu sjávarafurða verður að standa í fremstu víglínu fyrir umhverfisvernd. meira

14. mars 2013

Ákvörðun Sivjar – rétt eða röng?

Siv Friðleifsdóttir, f.v. umhverfisráðherra Framsóknarflokksins ver enn þá ákvörðun sína að snúa við úrskurði Skipulagsstofnunar sem lagðist gegn Kárahnjúkavikjun vegna þess að umhverfisáhrif virkjunarinnar væru óviðunandi í skilningi laganna og að mikið af upplýsingum um þau áhrif hafi skorti í matsskýrslu Landsvirkjunar. Ákvörðun Sivjar Friðleifsdóttur var í fullu samræmi við stefnu ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímssonar. Þann 13. [...]

[meira...]


14. mars 2013

Ákvörðun Sivjar - rétt eða röng?

Ákvörðun umhverfisráðherra ríkisstjórnar Davíðs Oddssonar og Halldórs Ásgrímsson byggði meðal annars á því að túlka 37. gr. náttúruverndarlaga með öðrum og víðari hætti en Skipulagsstofnun gerði í úrskurði sínum og byggði meðal annars á umsögn Náttúruverndar ríkissins. Þar með felldi umhverfisráðherra, Siv Friðleifsdóttir, gengi náttúruverndarlaga, nr. 44/1999 umtalsvert, einkum 37. gr. laganna um þær jarðmyndanir og vistkerfi sem skyldu „… njóta sérstakrar verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er:” meira

12. mars 2013

Um áhrif Kárahnjúkavirkjun, Lagarfljót og virkjanaáform

Það er afdráttarlaus krafa Náttúruverndarsamtaka Íslands að frumvarp til náttúruverndarlaga verði afgreitt sem lög frá Alþingi fyrir þinglok. Ekki verður öðru trúað enda væri þaði mikill hneisa ef atvinnu- og nýsköpunarráðherra knýr í gegn lög um uppbyggingu kísilmálmvers á Bakka ef flokkur hans lætur síðan hjá líða að styrkja og efla lög um náttúruvernd. meira

12. mars 2013

Í tilefni dagsins

Öllu gleðilegri eru tíðindin frá Bangkok þar sem umhverfisverndarsamtök fögnuðu sigri. Þar fer nú fram ráðstefna CITES (Samningur um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru í útrýmingarhættu). Fimm tegundir hákarla voru færðar í 2. flokk yfir dýr í útrýmingarhættu. Það þýðir ekki að verslun með afurðir af þessum tegundum verði bönnuð en hún verður undir betra eftirliti. meira

11. mars 2013

Chasing Ice - Háskólatorg 20. mars

Heimildarmyndin Chasing Ice sem var ein athygilsverðasta myndin á Kvikmyndahátíð Reykjavíkur RIFF International Film Festival verður sýnd í þann 20. mars í stofu 105, kl. 20, Háskólatorgi, HÍ. Allir velkomnir. meira

07. mars 2013

Tilboð Framsóknarflokksins um auðlindaákvæði

Framsóknarflokkurinn hefur af rausn sinni gert ríkisstjórnarflokkunum tilboð um afgreiðslu stjórnarskrárfrumvarpsins. Tilboðið felur í sér að í stað þeirrar tillögu sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis lagði til í frumvarpi að nýrri stjórnarskrá, varðandi stjórnarskrárákvæði um þjóðareign á auðlindum, verði notast við tillögu  Auðlindanefndarinnar sem skilaði áliti sínu árið 2000, fyrir nær 13 árum siðan. Í 35. grein þess stjórnarskrárfrumvarps [...]

[meira...]


06. mars 2013

Tilboð Framsóknarflokksins um auðlindaákvæði

Tilboð Framsóknarflokksins á grundvelli álits auðlindanefndar sem í öllum höfuðatriðum tók mið af hagsmunum útgerðarmanna felur ekki í sér neinar sættir. meira

22. febrúar 2013

Eigendaábyrgð Landsvirkjunar

Undanfarin misseri hefur Landsvirkjun lagt nokkuð á sig til að bæta ímynd sína meðal almennings – og er það vel. En nú skal minnt á að Landsvirkjun á 64.73% hlut í Landsneti sem fer fram af töluverðri offorsi gagnvart landeigendum á Vatnsleysuströnd. Því er full ástæða til að kalla eftir eigendaábyrgð Landsvirkjunar. Raunar má segja [...]

[meira...]


21. febrúar 2013

Evrópusambandið herðir öryggisreglur fyrir olíuboranir

Írar sem eru í forsæti fyrir Evrópusambandið fyrri helming þessa árs hafa náð samkomulagi við Evrópuþingið um hertar öryggisreglur fyrir borun eftir olíu á norðurslóðum. Greenpeace-samtökin fagna niðurstöðunni og telja að samkomulag ráðherraráðsins og þingsins kunni að draga úr áhuga olíufélaga á að leita eftir olíu á norðurskutssvæðinu. meira

17. febrúar 2013

Frumvarp til laga um náttúruvernd - Umsögn

Frumvarpið er seint fram komið en það byggir á Hvítbók um löggjöf til verndar náttúru Íslands sem kom út 2011 og rædd var í þaula á umhverfisþingi sama ár. Hvítbókin byggði á vinnu fjölda sérfræðinga um náttúru landsins, auk fulltrúa almannasamtaka. Aldrei áður hefur verið gerð jafn ítarleg greining á íslensku náttúrufari, sérkennum þess og hvernig unnt sé að tryggja verndun náttúru landsins betur með nýrri og öflugri löggjöf. Aðkoma almennings að gerð þessa frumvarps og meiri en áður hefur þekkst.

Náttúruverndarsamtök Íslands skora á Alþingi að tryggja framgang þessa frumvarps. meira

14. febrúar 2013

Skotvísi Arne Sólmundssonar

Að undanförnu hafa jeppaklúbburinn 4×4, Samút og Skotvís beitt sér mjög gegn nýju frumvarpi til laga um náttúruvernd. Grein Arne Sólmundssonar, varaformanns Skotvíss, í Morgunblaðinu 13. feb. vekur spurningar sem vert er að beina til Arne, með von um svör. Arne segir: „Nú stöndum við hins vegar frammi fyrir ofurtrú stjórnvalda á að leysa sameiginlegan [...]

[meira...]


Síða 9 af 59Fyrst   Fyrra   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Næsta   Síðast