Navigate / Profile / Search

Profile

13. febrúar 2013

Obama forseti talaði skýrt um loftslagsmál í stefnuræðu sinni

"But if Congress won’t act soon to protect future generations, I will. I will direct my Cabinet to come up with executive actions we can take, now and in the future, to reduce pollution, prepare our communities for the consequences of climate change, and speed the transition to more sustainable sources of energy." meira

13. febrúar 2013

Skotvísi Arne Sólmundssonar

Ólíkir ferðamátar hafa mismunandi áhrif á náttúruna. Er þá ekki eðlilegt að mismunandi ákvæði eigi við um ólíka ferðamáta? Vaxandi umferð vélknúinna ökutækja er ógn við öræfanáttúru hálendisins og væntanlega erum við sammála um að akstur utan vega skemmir og/eða eyðileggur ásýnd lands, jarðmyndanir og gróður. Er það ekki hinn sameiginlegi vandi? Ekki verður heldur deilt um að umferð vélknúinna ökutækja veldur hávaða sem rýfur þá kyrrð öræfanna sem margir eru að sækjast eftir. Skotvís hlýtur að vera okkur sammála um nauðsyn þess að takmarka umferð vélknúinna ökutækja og setja skýrar reglur um umferð þeirra í náttúru landsins. Er ekki svo? meira

06. febrúar 2013

Evrópuþingið samþykkir breytingar á fiskveiðilöggjöf ESB.

Evrópuþingið samþykkt í dag með miklum meirihluta (502 atkvæði gegn 137) miklar endurbætur á breytingar á fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Samþykkt þingsins gengur töluvert lengra en samþykkt ráðherranefndarinnar um sjávarútvegsmál frá því í desember á síðasta ári. meira

25. janúar 2013

Allir íslenskir stjórnmálamenn ættu að horfa á þessa mynd

Alli stjórnmálamenn, kennarar, fjölmiðlamenn, útgerðarmenn og verkalýðsfélög, allir Íslendingar raunar ættu að horfa á þessa mynd frá bandarísku umhverfisverndarsamtökunum Natural Resources Defense Council (NRDC) Súrnun sjávar er ein alvarlegasta ógn sem steðjar að lífríki sjáva meira

21. janúar 2013

Virkjanakraðak

Í samantekt Fréttastofu RÚV kemur fram að af þeim 16 virkjunum sem eru í nýtingarflokki Rammaáætlunar eru 12 í undirbúningi en þó „… mjög mislangt komnar.” Þessar virkjanakostir eru fyrir norðan, vestan, sunnan og á Reykjanesi. Flestar eru þessar virkjanir jarðvarmavirkjanir og undir 100 megavöttum að afli. Samkvæmt fyrrgreindri frétt RÚV væri unnt að sópa saman [...]

[meira...]


17. janúar 2013

Undirskriftasöfnun Awazz fyrir verndun náttúru Íslands

Sjá hér undirskriftasöfnun Avaaz.org en þau samtök hafa náð gríðarlega góðum árangri víða um lönd með undirskriftasöfnunum fyrir góð málefni. meira

16. janúar 2013

WWF - Panda.org

Our objectives have never been clearer - slow climate change, reduce toxics in the environment, protect our oceans and fresh waters, stop deforestation, and save species meira

16. janúar 2013

Umhverfisstofnun

Markmiðið er að lágmarka neikvæð umhverfisáhrif af starfsemi stofnunarinnar. Stofnunin mun leitast við að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag með ákvörðunartöku sinni og þjónustu. meira

16. janúar 2013

Umhverfis og auðlindaráðuneytið

Á nokkrum sviðum hefur Ísland haft forystu um og tekist að hafa rík áhrif á alþjóðlegt samstarf á sviði umhverfismála. Ber þar hæst aðgerðir gegn mengun hafsins og takmarkanir á notkun þrávirkra lífrænna efna. Einnig hefur Ísland ásamt öðrum Norðurlöndum beitt sér ötullega gegn losun geislavirks úrgangs í hafið meira

16. janúar 2013

Náttúruvaktin

Náttúruvaktin hvetur stofnanir sem bera forliðinn umhverfis- eða náttúru- í heiti sínu til að standa vörð um ósnortna náttúru landsins
Náttúruvaktin fagnar þeim fræðingum náttúrunnar sem ganga fram fyrir skjöldu í tæka tíð og fræða almenning um það sem í húfi er hverju sinni þegar virkja skal í okkar viðkvæmu náttúru
Náttúruvaktin vildi gjarnan sjá aðhaldshlutverk fjölmiðla stærra gagnvart valdhöfum og stórfyrirtækjum

Náttúruvaktin mótmælir eindregið ríkisstyrktum náttúruskemmdum meira

16. janúar 2013

Náttúrufræðistofnun Íslands

Náttúrufræðistofnun er ríkisstofnun og heyrir til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Forstjóri er Jón Gunnar Ottósson.

Náttúrufræðistofnun á rætur að rekja aftur til ársins 1889 þegar Hið íslenska náttúrufræðifélag var stofnað.

Á Náttúrufræðistofnun Íslands í Garðabæ og á Akureyri starfa rúmlega 50 manns við margvíslegar rannsóknir og vöktun á náttúru landsins. Þá sinnir stofnunin ráðgjöf um landnotkun og nýtingu náttúruauðlinda sem og fræðslu til skóla og almennings. meira

16. janúar 2013

International Rivers

We seek a world where healthy rivers and the rights of local communities are valued and protected. We envision a world where water and energy needs are met without degrading nature or increasing poverty, and where people have the right to participate in decisions that affect their lives. meira

16. janúar 2013

Greenpeace

Greenpeace exists because this fragile Earth deserves a voice. It needs solutions. It needs change. It needs action! meira

16. janúar 2013

Friends of the Earth International

We are the world's largest grassroots environmental network, uniting 74 national member groups and some 5,000 local activist groups on every continent. With over 2 million members and supporters around the world, we campaign on today's most urgent environmental and social issues. We challenge the current model of economic and corporate globalization, and promote solutions that will help to create environmentally sustainable and socially just societies. meira

16. janúar 2013

Náttúran.is

www.natturan.is er bæði fréttamiðill og upplýsingaveita um umhverfisvænan lífsstíl. Markmiðið er að gera neytendum umhverfisvænar lausnir sýnilegri og aðgengilegri með því að tengja á milli vistvænnar aðferðafræði á öllum sviðum og raunverulegs vöru- og þjónustuframboðs í landin meira

16. janúar 2013

Fuglavernd

Fuglar byggja tilveru sína á því að geta aflað sér fæðu, ásamt því að hafa hentuga staði til hvíldar og varps. Mörg þeirra svæða sem fuglar byggja afkomu sína á eru í hættu vegna athafna mannsins. Fuglavernd vinnur að því að fuglar og búsvæði þeirra skaðist sem minnst meira

16. janúar 2013

Fauna.is

Á fauna.is er að finna safn mynda af plöntum og dýrum sem allar eru unnar af Jóni Baldri Hlíðberg. Fauna inniheldur nú nærri 2000 myndir ýmissa lífvera og stöðugt er bætt við safnið eftir því sem myndir verða til eða losna til birtingar. meira

16. janúar 2013

Deep Sea Conservation Coalition

The DSCC was founded in 2004, to address the issue of bottom trawling on the high seas in the absence of an effective governance regime. The coalition is made up of over 70 non-governmental organisations (NGOs), fishers organisations and law and policy institutes, all committed to protecting the deep sea. meira

16. janúar 2013

Beluga

Beluga is a group of environmental consultants in Iceland who work in the international area. Beluga specialises in helping and educating companies, i... meira

16. janúar 2013

Alþingi

Alþingi ræður skipun ríkisstjórnarinnar og getur hún aðeins setið með stuðningi löggjafarþingsins . Stjórnin ræður á hinn bóginn mestu um lagasetninguna, undirbýr löggjöfina og fær heimild til að útfæra lögin nánar með reglugerðum meira

Síða 10 af 59Fyrst   Fyrra   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Næsta   Síðast